Säätiö

Vuonna 2007 toimintansa aloittaneen Antti ja Airi Soljan säätiön tarkoituksena on tukea oppisopimuksella annettavaa koulutusta, mahdollistaa mestari-, kisälli- ja oppipoikatradition jatkumista sekä lisätä kädentaitojen opiskelun yleistä arvostusta Suomessa.