Suurella Sydämellä Tampere

Antti ja Airi Soljan säätiö antaa neuvonta-apua raha-asioiden hoidossa Suurella Sydämellä -palvelussa olevien kättentöitten kanssa työskentelevien avuntarvitsijoiden kesken.

Suurella Sydämellä on netissä oleva vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu ja toimii Tampereen evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatoimen yhteydessä.