Historia

Antti ja Airi Soljan säätiön säädekirja kirjoitettiin syksyllä 2006 ja käytännön toiminta alkoi heti seuraavana vuonna.

Idea säätiön perustamisesta oli muhinut pariskunnan mielessä jo useita vuosia ennen kuin toiminta aloitettiin. Antti ja Airi kertovat omin sanoin näin:

Antti: "Ajattelin, että kun lukioihin oli pääsykokeet, niin kaikki ne, jotka eivät pärjänneet tässä, joutuivat tai keksivät mennä ammattikouluun. Tällä lailla lukion ja ammattikoulun välillä, jopa oppilastasollakin, tuli hiukan sellaista sanomista, että se on semmosta rupusakkia se ammattikoulujoukko. Ja kun juuri minun mielestäni Suomen taloudellisessa tilanteessa tarvittaisiin sellaista yksityistä kädenosaamista ja siitä kehittyvää teollisuutta. Siinä mielessä minä ajattelin, että pitäisi suuntautua sinne ammattikoulun arvostamisen lisäämiseen ja siinä hengessä tuo alkoi."

Airi: "Ihan samanlainen mielikuva nimenomaisesti siitä, että ammattikoululaisia ala-arvostettiin. He olivat kumminkin sellasia itsellisiä yrittäjiä, jotka olivat oma-aloitteisia, mutta heillä oli huonommat mahdollisuudet."

Nämä olivat siis lähtökohdat toiminnalle, jonka on määrä jatkua vielä pitkään.